Rong biển Hàn Quốc ăn liền vị Olive lốc 9 gói

0

Xuất xứ: Hàn Quốc

Khối lượng: 45g

Quy cách: Thùng 12 gói, 1 gói có 10 gói nhỏ