Bánh mè CW Hàn Quốc

0

Xuất xứ: Hàn Quốc
Sản phẩm có 2 size:
+ Size lớn: 220/hộp, thùng 12 hộp
+ Size nhỏ: 85g/hộp, thùng 24 hộp